Inštalácia plné platne

Základné odporúčania pri manipulácii a inštalácii

  • pri doprave, manipulácii a montáži treba dbať na to, aby nedošlo k poškodeniu povrchu platní
  • platne treba skladovať na ležato, nevystavovať priamo slnku
  • montáž vykonávajte v suchom prostredí, zasklenie platňami LexanTM by malo byť poslednou etapou dokončenia stavby
  • platne LexanTM sa inštalujú tak, aby bol povrch s ochranou proti ultrafialovému žiareniu umiestnený vždy z vonkajšej strany; označenie je na ochrannej fólii
  • minimálny sklon v exteriéri (odtok vody) je 5° t.j. 9 cm/ 1 m
  • pri určení rozmerov treba zohľadniť toleranciu tepelnej rozťažnosti (c) polybarbonátu približne 3 mm na 1 m dĺžky i šírky
  • platne sa upevňujú na okrajoch do zasklievacích drážok alebo profilov do minimálnej hĺbky 20 mm
  • utesnenie gumeným profilom alebo gumenou páskou umožňuje pohyb v dôsledku rozťažnosti materiálu
  • pri upevnení platne skrutkami treba použiť skrutky s gumenou podložkou a diery predvŕtať s toleranciou pre rozťažnosť
plne_platne_instalacia03
plne_platne_instalacia02
plne_platne_instalacia01

Ploché zasklievanie platňami LexanTM

Nerozbitnosť a nízka hmotnosť platní LexanTM nahrádza sklo pri zasklievaní objektov všade tam, kde je potrebný priamy výhľad pri zachovaní výbornej priepustnosti svetla a dosiahnutí aktívnej bezpečnosti.

Vyvážená kombinácia fyzikálnych, mechanických a optických vlastností, dlhodobá životnosť v prostredí s rozdielnymi teplotami a vlhkosťou núka použiť platne LexanTM v rozmanitých zaskleniach. Dizajnéri a architekti oceňujú platne LexanTM ako materiál umožňujúci humanizáciu prostredia. Hmotnosť a použiteľnosť dlhých pásov zmenšuje mohutnosť konštrukcie a tým aj náklady na ich výstavbu.

Štýl a individualitu objektu môžete zvýrazniť aj možnosťou výberu farby. Okrem štandardných farieb čírej, bronzovej a opálovej vám od určitého množstva dodáme aj farbu podľa želania.

plne_platne_instalacia04

Oblúkové zasklievanie platňami LexanTM

Ďalšou výhodou platní LexanTM je to, že ich možno ohnúť za studena priamo na podpornú konštrukciu. Možnosť bezproblémového vytvárania presklených oblúkov s dobrou priepustnosťou svetla umožňuje stavať praktické a vzhľadné prístrešky, steny a pod. Jednoduchá manipulácia a úprava predurčuje platne LexanTM k štýlovým a nekonvenčným tvarom už v štádiu projektovania bez obavy z problémov pri praktickej realizácii. Pri použití skla sa tieto, pre užívateľa veľmi príjemné efekty, dosahujú ťažko, prípadne vôbec. Oblúky a možnosť farebného výberu prispievajú k estetike prostredia.

plne_platne_instalacia05