Inštalácia plné platne

Základné odporúčania pri manipulácii a inštalácii

  • pri doprave, manipulácii a montáži treba dbať na to, aby nedošlo k poškodeniu povrchu platní
  • platne treba skladovať na ležato, nevystavovať priamo slnku
  • montáž vykonávajte v suchom prostredí, zasklenie platňami LexanTM by malo byť poslednou etapou dokončenia stavby
  • platne LexanTM sa inštalujú tak, aby bol povrch s ochranou proti ultrafialovému žiareniu umiestnený vždy z vonkajšej strany; označenie je na ochrannej fólii
  • minimálny sklon v exteriéri (odtok vody) je 5° t.j. 9 cm/ 1 m
  • pri určení rozmerov treba zohľadniť toleranciu tepelnej rozťažnosti (c) polybarbonátu približne 3 mm na 1 m dĺžky i šírky
  • platne sa upevňujú na okrajoch do zasklievacích drážok alebo profilov do minimálnej hĺbky 20 mm
  • utesnenie gumeným profilom alebo gumenou páskou umožňuje pohyb v dôsledku rozťažnosti materiálu
  • pri upevnení platne skrutkami treba použiť skrutky s gumenou podložkou a diery predvŕtať s toleranciou pre rozťažnosť
Inštalácia plné platne
Inštalácia plné platne
Inštalácia plné platne

Ploché zasklievanie platňami LexanTM

Nerozbitnosť a nízka hmotnosť platní LexanTM nahrádza sklo pri zasklievaní objektov všade tam, kde je potrebný priamy výhľad pri zachovaní výbornej priepustnosti svetla a dosiahnutí aktívnej bezpečnosti.

Vyvážená kombinácia fyzikálnych, mechanických a optických vlastností, dlhodobá životnosť v prostredí s rozdielnymi teplotami a vlhkosťou núka použiť platne LexanTM v rozmanitých zaskleniach. Dizajnéri a architekti oceňujú platne LexanTM ako materiál umožňujúci humanizáciu prostredia. Hmotnosť a použiteľnosť dlhých pásov zmenšuje mohutnosť konštrukcie a tým aj náklady na ich výstavbu.

Štýl a individualitu objektu môžete zvýrazniť aj možnosťou výberu farby. Okrem štandardných farieb čírej, bronzovej a opálovej vám od určitého množstva dodáme aj farbu podľa želania.

Inštalácia plné platne

Oblúkové zasklievanie platňami LexanTM

Ďalšou výhodou platní LexanTM je to, že ich možno ohnúť za studena priamo na podpornú konštrukciu. Možnosť bezproblémového vytvárania presklených oblúkov s dobrou priepustnosťou svetla umožňuje stavať praktické a vzhľadné prístrešky, steny a pod. Jednoduchá manipulácia a úprava predurčuje platne LexanTM k štýlovým a nekonvenčným tvarom už v štádiu projektovania bez obavy z problémov pri praktickej realizácii. Pri použití skla sa tieto, pre užívateľa veľmi príjemné efekty, dosahujú ťažko, prípadne vôbec. Oblúky a možnosť farebného výberu prispievajú k estetike prostredia.

Inštalácia plné platne