Plné platne Lexan

Plné platne Lexan

Platne z polykarbonátu Lexan* sú transparentné a zároveň mimoriadne odolné proti nárazom v rozmedzí teplôt od -40°C do +120°C. Ponúkajú tiež optimálnu bezpečnosť a ochranu. Ako výrobok koncernu General Electric Plastics sú dnes už pojmom pri nerozbitnom zasklievaní. Vyvážená kombinácia fyzikálnych, mechanických a optických vlastností, dlhodobá odolnosť v prostredí s rozdielnymi teplotami a vlhkosťou predurčujú platne Lexan na zasklievanie rôznych objektov. Zasklievanie polykarbonátom sa v súčasnosti pokladá za najbezpečnejšie na svete.

  • Mimoriadna odolnosť proti nárazu
  • Vysoká priepustnosť svetla
  • Stupeň horľavosti – B (STN 73 0862)
  • Nízka špecifická hmotnosť – 1,2 . 103 kg/m3
  • Veľmi široký sortiment typov a rozmerov
  • Vynikajúca tepelná tvarovateľnosť
  • Nenáročná spracovateľnosť a inštalácia
  • Maximálna voľnosť tvarov pri dizajne v architektúre

Typické hodnoty

Hmotnosť 1,2.103   kg/m3
Modul pružnosti v ťahu 2300   N/mm2
Tepelná rozťažnosť 7×10-5   m/m.°C
Tepelná vodivosť 0,21   W/m.°C
Odpor >1015   Ohm.m