Manipulácia a inštalácia

Základné odporúčania pri manipulácii a inštalácii

  • pri doprave, manipulácii a montáži treba dbať na to, aby nedošlo k poškodeniu povrchu platní
  • platne treba skladovať na ležato, nevystavovať priamo slnku
  • montáž vykonávajte v suchom prostredí, zasklenie platňami Lexan by malo byť poslednou etapou dokončenia stavby
  • platne Lexan sa inštalujú tak, aby bol povrch s ochranou proti ultrafialovému žiareniu umiestnený vždy z vonkajšej strany; označenie je na ochrannej fólii
  • minimálny sklon v exteriéri (odtok vody) je 5° t.j. 9 cm/ 1 m
  • pri určení rozmerov treba zohľadniť toleranciu tepelnej rozťažnosti (c) polybarbonátu približne 3 mm na 1 m dĺžky i šírky
  • platne sa upevňujú na okrajoch do zasklievacích drážok alebo profilov do minimálnej hĺbky 20 mm
  • utesnenie gumeným profilom alebo gumenou páskou umožňuje pohyb v dôsledku rozťažnosti materiálu
  • pri upevnení platne skrutkami treba použiť skrutky s gumenou podložkou a diery predvŕtať s toleranciou pre rozťažnosť
  • platne Lexan, Thermoclear sa ukladajú tak, aby kanáliky boli v smere spádnice. Pred samotnou inštaláciou treba z kanálikov stlačeným vzduchom odstrániť nečistoty a na hornej i dolnej strane platňu uzatvoriť tesniacou páskou.