Upozornenie na nelegálnu činnosť

Nekalá reklama na polykarbonátové dosky registrovanej ochrannej značky Lexan.
Vážení zákazníci, na internete a v tlači sa objavujú ponuky firiem, ktoré porušujú práva registrovanej ochrannej značky Lexan.
Nelegálnymi praktikami pod registrovanou ochrannou značkou Lexan ponúkajú polykarbonátové dosky, ktoré sú však od iných výrobcov s veľmi nízkou kvalitou.

Momentálne ponúkajú polykarbonátovú dosku s hrúbkou 10 mm za „nízku cenu“ HOBBY. Predávajúci zámerne neupozorní kupujúceho na hmotnosť dosky, ktorá je najpodstatnejšia. Kupujúcemu predáva dosku s hrúbkou 10 mm, ale s hmotnosťou 1300g/m2 a 1500g/m2 a s jednostrannou UV ochranou. Takáto doska vykazuje zlé technické vlastnosti. Hrúbka stien je veľmi tenká, doska je mäkká a láme sa. Takto vyrobená doska je horšia, ako keby zákazník kúpil dosku značky Lexan 6 mm s dvojstrannou UV ochranou za podstatne nižšiu cenu. Predávajúci ponúka cenu 9,90 €/m2 bez DPH 20%.

Výrobca polykarbonátových dosiek registrovanej ochrannej značky Lexan vyrába polykarbonátové dosky s hrúbkou 10 mm s hmotnosťou 1700g/m2, obojstrannou UV ochranou. Každá doska má ochrannú fóliu, na ktorej je vytlačené označenie registrovanej ochrannej značky Lexan.

Upozorňujem kupujúcich, žiadať od predajcu uviesť registrovanú ochrannú značku zakúpeného výrobku, hrúbku a obsah hmotnosti na 1m2 do dokladu o kúpe tovaru. Je to pre kupujúceho poistka ako reklamovať nekvalitný tovar, prípadne obrátiť sa priamo na Obchodnú inšpekciu.